Pilates
 
Vill Du utbilda Dig till Pilatesinstruktör eller är Du redan Pilatesinstruktör och vill vidareutbilda Dig?
 
Forum har under hösten Pilates utbildningar på Forum i samarbete med YLab, Sveriges äldsta utbildningsorganisation inom hälsorelaterad träning. YLab introducerade Pilatesutbildningar i Sverige i slutet på 90-talet och var först med att erbjuda Pilates för sjukgymnaster och idrottslärare.

YLabs utbildningar präglas av integrering av teori och praktik med stark vetenskaplig förankring.

YLabs utbildningar ger kunskap och färdighet att anpassa träningen till egna förutsättningar och värderingar istället för att dogmatiskt efterlikna personer eller affärskoncept.
 
Kursdatum
 
 
Kursavgift
9 900 kr
I kursavgiften ingår utbildning, utbildningsmaterial och kursintyg.
 
Plats: Forum för kropp och själ, Djäknegatan 21
För ytterligare information om kursinnehåll, diplomering, priser och anmälan besök http://www.ylab-education.com/.

© 2013 Forum | info@forumlive.com | Djäknegatan 21, 211 35 Malmö | Tel: 040-330 200 | uppdateras av Forum, e-mail till Forum: info@forumlive.com